KONGRE KONULARI

Eğitim ve Teknolojide Yenilikler

Dijital Öğrenme ve MOOC Gelişimi

Türkiye’deki Üniversitelerde Teknoloji destekli öğrenme

Öğrenme ve Öğretmede Yenilikler

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

İleri derece sınıf uygulamaları ve teknolojileri

Online/Sanal Laboratuvarlar

E-öğrenme deneyimleri

Mobil Öğrenme: Mobil uygulama ve teknolojileri

E-dersler

E-Eğitmen Eğitimi

Online değerlendirme

Sanal Üniversiteler

Sanal toplumlar oluşturmak

Web 2.0 ve sosyal ağlar : Bloglar,e-ansiklopediler

Sanal öğrenme ortamları

Öğrenme yönetim sistemleri

Eğitici oyunlar ve yazılımlar

Öğrenme videoları ve eğitici multimedya

Animasyon, 3D ve Web 3D uygulamaları

Sanal ve genişletilmiş gerçeklik

Öğretim teknolojileri ve uzaktan eğitim

E-içerik Yönetimi ve Geliştirilmesi

Dijital Kütüphaneler ve bilgi havuzları

Dijital Haklar Yönetimi

Kullanıcı kaynaklı içerik

E-içerik yönetimi ve geliştirilmesi: Açık içerik

E-portfolyolar

Bilgi Yönetimi

Güvenlik ve veri koruma

Eğitim, Araştırma ve Yenileşmede Küresel Konular: Eğitim, Araştırma ve Küreselleşme

Öğrenme Engelleri (Etnik köken, yaş, psiko-sosyal faktörler)

Yerli bakış açıları ve çeşitlilik konuları

Devlet politikası konuları

Organizasyonel, hukuki ve mali konular

Liderlik ve üniversite yönetimi

Internet alım gücünün ve erişiminin artırılması

Eğitimde öğrenci desteği

Eğitimde Etik

Kültürel Çeşitlilik Yönetimi

Gençlik katılımı

Ekonomik krizlerin eğitime etkisi

Eğitimde pazarlama ve kaynak yaratma

Eğitim : Yeni Eğilimler ve Deneyimler

Eğitim uygulamalarında yeni eğilimler

Lisans eğitiminde deneyimler

Lisansüstü eğitim deneyimleri

İlkokul ve ortaokul düzeyinde deneyimler

Hayat boyu öğrenme

Yetişkin eğitimi

Mesleki Eğitim

Disiplinlerin transfer edilmesi

Akademik danışmanlık ve özel eğitim

Öğrenmenin değerlendirilmesi

Sınav ilkeleri ve notlandırma yöntemleri

Disiplinlerarası çalışmalarda öğrenci seçme kriterleri

Öğrenme alanı tasarımı

Dil Öğreniminde Yenilikler

Avrupa Yüksek Öğretiminde yeni sorunlar

AKTS deneyimleri

Bologna süreci ve uygulaması

Ortak derece programları

Üniversitelerin Erasmus ve değişim deneyimleri

Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları

Kültürlerarası eğitim

Demokrasi eğitimi

Erken çocukluk eğitimi

Kadın ve çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik eğitim

Yabancı dil eğitimi ve Uygulamalı dilbilim

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

Sağlık eğitimi

Din eğitimi

Fen Eğitimi

Sosyal bilimler eğitimi

Özel eğitim

Spor eğitimi

Öğretmen eğitimi stratejileri

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi

4+4+4 Eğitim sistemi

Turizm eğitimi

Değerler eğitimi

Araştırmada Yeni Eğilimler ve Deneyimler

Araştırma yöntemleri

Akademik araştırma projeleri

Ortak araştırma programları

Eğitimde teknoloji araştırmaları

Araştırma merkezleri

Eğitim ve araştırma arasındaki bağlar

Araştırma yönetimi

Yüksek Öğretim Öğretmen Yetiştirmede Güncel Sorunlar

Hizmet öncesi öğretmen deneyimleri

Hizmetiçi eğitimi ve öğretmen gelişimi

Öğretmen adaylarının okul deneyimleri

İnsan kaynağının geliştirilmesi

Öğretmen liderleri

Yüksek Öğretim Çalışmaları

Program Tasarlama

Programda yenilikler

Stratejiler, İlkeler ve Sorunlar

Kültürlerarası çalışmaların programa entegre edilmesi

Dersler, özel dersler ve labaratuarlar

Ders yönetimi

21.yüzyılda beşeri bilimler

Program ve öğretim

Eğitimde Akreditasyon ve Kalite

Akademik deneyimler ve en iyi pratik katkılar

Ulusal ve Uluslararası düzeyde kalite süreçleri

Ölçme ve değerlendirme

Üniversite- Sanayi işbirliği ve deneyimler

Üniversite/Sanayi Deneyimleri

Hayat boyu öğrenme deneyimleri

İşyerinde ve işbirlikçi öğrenme

İş istihdamı

Üniversite/Sanayi/Devlet Ortaklığı

Patent tescili ve teknoloji transferi

Üniversite birim şirketleri

Uluslararası Projeler

Uluslararası ortaklıkta yeni deneyimler

Proje çıktıları ve sonuçları

Ortak eğitim ve araştırma programları

Üniversite ağları


24 Mayıs 2015, Pazar 3666 defa okundu


Copyright © 2014 THDSoft Tüm hakları saklıdır.